Kontakt ditt lokallag

NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag.
22. april 2015

I tillegg til dette har NHF Oslo eget lokallag av Norges Handikapforbund Ungdom samt regionens eldste lag som dekker hele Oslo, Handikaplaget Aktiv.

Bydelslag

 NHF Alna
Leder Søren Kjendlie
Tlf: 22 32 68 80/950 63 344
Epost: soren.kjendlie@getmail.no 

NHF Bjerke
Leder Else Thune
Tlf: 22 65 74 46
Epost:elsejthune@hotmail.no

 NHF Sagene
Leder Roger Holland
Dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen
Tlf: 932 53 731
Epost: roger.holland@live.no

 NHF Ullern
Leder Steinar Hammerstad
Tlf: 22 50 65 13
Epost: annkarin.fronth@getmail.no 

NHF Vestre Aker
Leder Elsa Oterhals
Tlf: 22 49 25 51/988 21 716
Epost:epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke finner i denne oversikten? Ta kontakt med regionkontoret på telefon 22 02 14 20, så skal vi hjelpe deg! 

Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
Leder Tamarin Varner
Tlf: 99 37 66 36
Epost: tamarin.varner@gmail.com

 

Lokale landsforeningslag

ALF Oslo (Arbeidsmiljøskadde)
Leder Geir Werner
Tlf: 92 82 06 75
Epost: oslo@alfnorge.no

ALF Offshore
Leder Torbjørn Mathiassen
Tlf: 91 35 60 26
Epost: torbm@online.no 

HBF (Handikappede barns foreldre)
Leder Rikke Danielsen
Tlf: 90 58 51 37
Epost: rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
Leder Marianne Graham Hjelmen
Tlf: 92 65 26 73
Epost: marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus (amputerte)
Leder Arve Birkely
Tlf: 92 26 33 44
Epost: arge@altibox.no

LFN Oslo (nakkeskadde)
Leder Turid Monsen
Tlf: 90 50 55 85
Epost: turid.monsen@getmail.no

LFPS Oslo (polio)
Leder Phuoc Tan Le
Tlf: 41 69 71 17
Epost: phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slagrammede)
Leder Odvar Jacobsen
Tlf: 90 74 85 21
Epost: odvar.jacobsen@bama.no

 LKB Oslo (kvinner med bekkenløsningsplager)
Leder Evelyn Baklund
Tlf: 67 07 83 37/41 25 58 81
Epost: ebaklund@yahoo.no

Landsforeninger uten lokallag i Oslo
NASPA ved leder Jarle Sterner
Tlf: 920 28 277
Epost: naspa@nhf.no

 Fotfeilforeningen ved leder Lars Tore Dystvold
Tlf: 48 02 48 11
Epost: leder@fotfeilforeningen.no

 AMC ved leder Lena Mari Steinfjell Karlsen
Tlf: 90 15 26 74
Epost: leder@amc-foreningen.no 

Aktivitetslag
Handikaplaget Aktiv
Leder Ole Kristian Iversen
Tlf: 91 36 07 70
Epost: hl.aktiv@getmail.no