Om oss

Om oss i NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men vil også ta vare på medlemmene våre. Per i dag har vi nesten 15 000 medlemmer.
Nettverk
Lenker til NHFs nettverk har vi samlet her
Les mer om Nettverk
Quarten
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad Quarten.
Les mer om Quarten
Regionstyret
Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
Les mer om Regionstyret
Der du bor
NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag.
Les mer om Der du bor
Årsmeldinger
NHF Oslo produserer hvert år omfattende årsmeldinger, der du kan lese mer om vårt arbeid.
Les mer om Årsmeldinger