Regionstyret

Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
01. juli 2015
Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2016:


Leder:

Magnhild Sørbotten
Tlf: 23 22 40 10/91 61 28 75
magnhild7@gmail.com

Nestleder:

Grete Vinje
41684416
grete.vinje@gmail.com 

Styremedlemmer: 

Geir Werner
Tlf: 92 82 06 75
post@alfnorge.no

Oddvar Skogsletten
Tlf: 48 13 58 19
oddvar1@mailbox.as 

Signe Bøvolden
Tlf: 93 48 92 22
kittilbu@me.com 

Snefrid Bergum
Tlf: 47 34 85 95
snefrid.bergum@gmail.com 

Hans Jørn Næss
Tlf: 91 10 01 00
hjn@kapital.no 

Varamedlemmer:

Randi Halden Larsen
97159222
randi.halden.larsen@gmail.com

Ann-Lisbeth Kreyberg
95726927
ann-lisk@online.no